Välkommen Max

 

Sörmlandsdistriktet har välbehövligt förstärkts med ytterligare en

skyddsrumstekniker. Vi säger välkommen till Max Abbemo som under februari

månad kommer att genomgå Skyddsrumsspecialistens egen internutbildning

för skyddstekniker på stockholmskontoret.