fbpx

Skyddsrumsspecialisten Sune Ström AB har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973 och är marknadsledande på skyddsrum i Sverige. Flertalet anställda hos oss är skyddsrumssakkunniga med eget SRG-nummer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och har mycket hög kompetens inom skyddsrum vilket skapar en stor trygghet för den som väljer att anlita oss.

Skyddsrumsspecialisten arbetar med alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets anläggningar. Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig för att skyddsrummet är i funktionsdugligt skick vilket vi kan hjälpa dig med oavsett dina förkunskaper om vilka regler som gäller för skyddsrum.

Att utföra arbeten i skyddsrum ställer hårda kunskapskrav på oss som entreprenör. Ett skyddsrum ska uppfylla en mängd säkerhets- och funktionskrav så installationer måste vara rätt utförda och rätt material måste användas på rätt sätt. För att du som beställare ska vara säker på att allt blir korrekt utfört använder vi endast komponenter och arbetssätt som är godkända enligt MSB:s typlösningar.

Skyddsrumsspecialisten är verksamma i hela Sverige och är godkända av MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten samt tillhandahålla och tillverka komponenter till skyddsrum.

Nyheter

En stark gemenskap med socialt engagemang


Idrott ska inte vara en klassfråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att utöva en idrott oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har.
Fysisk aktivitet påverkar vår kropp på ett positivt sätt, det är alla överens om. Genom att röra på sig så stimuleras också våra hjärnor. Forskningen visar att aktiva barn överlag mår bättre, både psykiskt och fysiskt. Trots det är det många som tyvärr förblir stillasittande. Det för med sig att fler och fler ungdomar drabbas av depressioner och ångest. Rent fysiskt ökar risken för diabetes och andra sjukdomar, relaterade till att man rör på sig alldeles för lite och för sällan.

Vi drar nu igång ett initiativ där vi genom att stödja en ökad fysisk aktivitet på en mindre ort, hoppas att på sikt skapa ett utrymme för ungdomar att utvecklas på ett positivt sätt. I ett större perspektiv ser vi möjligheten att kunna dra nytta av ungdomars vilja, kreativitet och nyfikenhet vilket i ett senare skede skapar en bra grogrund för innovativa affärsidéer eller idrottsliga framgångssagor, som på sikt kommer hela orten till godo.
För att nå dit har vi inlett ett samarbete med Ludvika HF. En förening som ser bortom det rent idrottsliga och arbetar för en stark gemenskap med ett socialt engagemang där kamratskap, glädje och lagarbete står i fokus. Mot utanförskap och för ett levande Ludvika där ingen ska lämnas utanför.

Vår övertygelse är att fysisk aktivitet ger ett ökat välbefinnande. Ett ökade välbefinnande ger lyckligare ungdomar. Lyckligare ungdomar kommer att ge vårt samhälle en knuff i en positiv riktning. Nu kör vi!

Skyddsrum

Skyddsrum

De ca: 65,000 skyddsrum som finns runt om i landet är en viktig del av vårt totalförsvar. I takt med att omvärldsläget har blivit mer osäkert har samhällets krav på att skyddsrum ska vara funktionsdugliga ökat, vilket även medfört att kontrollerna av befintliga skyddsrum ökar.

Skyddsrumsspecialisten har jobbat med skyddsrum i över 40 år och har under den tiden samlat på oss en gedigen kunskap om alla skyddsrumstyper. Skyddsrumsspecialisten  har genom åren rustat upp och byggt tusentals skyddsrum runt om i Sverige på uppdrag åt både stat, Försvar, kommun och privata fastighetsägare.

Skyddsrumsspecialisten arbetar med följande kategorier av skyddsrumsarbeten:

  • Protokollsarbeten: Om en fastighetsägare har fått ett föreläggande från MSB om att åtgärda ett skyddsrum kan Skyddsrumsspecialisten utföra de åtgärder som krävs för att skyddsrummet ska uppfylla de krav som ställts. Vi hjälper också till med att hålla kontakten med MSB:s besiktningsman och samordnar arbetet fram till godkänd besiktning. Skyddsrumsspecialisten levererar även skyddsrumsmaterial separat till hela Sverige via vår webshop.
  • Rotprojekt: När en byggherre ska utföra ett större arbete eller en ombyggnation i en fastighet med skyddsrum ska det enligt PBL kallas in en kvalificerad sakkunnig i projektet som avgör om skyddsrummet berörs av ingreppet eller ej. Skyddsrumsspecialisten utför alla arbeten som kan uppkomma i samband med ett ingrepp i en fastighet med skyddsrum. Vi kan göra allt från att göra korrekta hålltagningar med certifierade tätningar samt större gjutningsarbeten till att bygga nya skyddsrum.

Seminarier

Skyddsrumsseminarium:

Skyddsrumsspecialisten anordnar regelbundna skyddsrumsseminarier för att informera och utbilda våra kunder om vilket ansvar fastighetsägaren har för sina skyddsrum samt om hur man på bästa sätt kan och får utnyttja skyddsrummen i fredstid.

Är du intresserad av att delta vid ett skyddsrumsseminarium kontakta oss på seminarium@sunestrom.se

 

Temet OY är en världsledande tillverkare av skyddsrumsmaterial och utrustning.  Skyddsrumsspecialisten är stolta att presentera oss som Temets återförsäljare i Sverige.

Temet har sitt säte i Helsingfors och har tillverkat skyddsrumskomponenter sedan 1950 talet och är numera ett av världens största företag inom skyddsrumsbranschen.